Triển lãm và Sự kiện

Năm 2018 được coi là một năm hứa hẹn nhiều thành công của EIFEC. Công ty tiếp tục được các Nhà tổ chức quốc tế tin tưởng lựa chọn làm Đối tác trong nước của triển lãm đẳng cấp quốc tế uy tín, gồm có:

 

 

Mô tả:  Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về Công nghệ bán lẻ và Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Ngày / giờ mở cửa: 28 ~ 30/3/2018, 09:00 - 17:00 hrs.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Websitewww.shopandstorevietnam.com

Thông tin chung: Xem chi tiết

 

 

Mô tả:  Triển lãm Quốc tế về Phát thanh Truyền hình và Thiết bị nghe nhìn Việt Nam 2018

Ngày / giờ mở cửa: 05 ~ 07/4/2018, 09:00 - 17:00 hrs.

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E Hanoi), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Websitewww.vibashow.com.vn

Thông tin chung: Xem chi tiết

 

 

Mô tả:  Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam 2018

Ngày / giờ mở cửa: 03 ~ 05/5/2018, 09:00 - 17:00 hrs.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Websitewww.cafeshow.com.vn

Thông tin chung: Xem chi tiết

 

 

Mô tả:  Triển lãm Quốc tế về LED/OLED & Bảng Quảng cáo kỹ thuật số 2018

Ngày / giờ mở cửa: 03 ~ 05/5/2018, 09:00 - 17:00 hrs.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Websitewww.ledtecasia.com

Thông tin chung: Xem chi tiết

 

 

Mô tả:  Triển lãm Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về Máy móc & Công nghệ cho ngành Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp hỗ trợ

Ngày / giờ mở cửa: 8 ~ 10/8/2018, 09:00 - 17:00 hrs.

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E Hanoi), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Websitewww.vietnammanufacturingexpo.com

Thông tin chung: Xem chi tiết