Logo

 

EIFEC đại diện cho 5 lĩnh vực hoạt động của chúng tôi:

E : Exhibition – Triển lãm     I: Interior – Nội thất      F: Furniture – Thiết bị cho thuê    E: Event – Sự kiện     

C: Construction – Thi công