EVENT

EXHIBITON

Mỗi năm có hàng nghìn khách tham quan đến các triển lãm để tìm kiếm những công nghệ, máy móc và tri thức mới. Và cũng có hàng nghìn khách trưng bày luôn cố gắng xây dựng và mở rộng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ của mình. Cùng với các nhà tổ chức quốc tế danh tiếng, chúng tôi đã xây dựng thành công một số thương hiệu triển lãm quốc tế ở Việt Nam.

Fashion World Tokyo 2023

Fashion World Tokyo 2023

View project
 Electronics Manufacturing Korea 2023

Electronics Manufacturing Korea 2023

View project
Mtech Nagoya 2023

Mtech Nagoya 2023

View project
Fastener Fair USA 2023

Fastener Fair USA 2023

View project
M-Tech Tokyo  2023

M-Tech Tokyo 2023

View project
Vietnam Manufacturing Expo 2023

Vietnam Manufacturing Expo 2023

View project
NEPCON Hanoi Vietnam 2023

NEPCON Hanoi Vietnam 2023

View project
NEPCON HCM 2023

NEPCON HCM 2023

View project
METALEX Vietnam 2023

METALEX Vietnam 2023

View project

Đối tác

Liên hệ

Gửi