EVENT

EXHIBITON

Mỗi năm có hàng nghìn khách tham quan đến các triển lãm để tìm kiếm những công nghệ, máy móc và tri thức mới. Và cũng có hàng nghìn khách trưng bày luôn cố gắng xây dựng và mở rộng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ của mình. Cùng với các nhà tổ chức quốc tế danh tiếng, chúng tôi đã xây dựng thành công một số thương hiệu triển lãm quốc tế ở Việt Nam.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2021

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2021

View project
Architect' 2021

Architect' 2021

View project
Vietnam Manufacturing Expo 2021

Vietnam Manufacturing Expo 2021

View project
Japan IT Week Autum 2021

Japan IT Week Autum 2021

View project
Mtech Nagoya 2021

Mtech Nagoya 2021

View project
NEPCON Vietnam 2021

NEPCON Vietnam 2021

View project
Mtech Osaka 2021

Mtech Osaka 2021

View project
METALEX Vietnam 2021

METALEX Vietnam 2021

View project
METALEX Thailand 2021

METALEX Thailand 2021

View project

Đối tác

Liên hệ

Gửi